ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВАТА 2019 Г.

  Във връзка с приключването на финансовата/ бюджетна 2019г. в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ ще се проведе Общо събрание на служителите и работниците, на което са поканени председателят и членовете на Обществения съвет.


Дневен ред на събранието:

  •  отчет за разходите и приходите на финансовата 2019год.;
  •  разпределяне на средствата за СБКО за 2020год.;
  •  промяна във ВПОРЗ;
  •  разни