Студентска Кампания

В периода от 24.02.2020  до 10.03.2020 г.  в сградата на ПГД „ Ел. Вазова“ ще се провеждат срещи на учениците с представители на Висши учебни заведения от град София. В инициативата ще се включат: Национална художествена академия, Лесотехнически университет, Международно висше бизнес училище, Нов български университет, Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Висше строително училище „Любен Каравелов“  и други.