Обучение от разстояние

Обучение от разстояние

Уважаеми ученици, учители и родители!

От 17.3.2020г. до 29.3.2020г. в ПГД „Ел. Вазова“ започва обучение от разстояние при спазване на седмичното разписание и почасово разпределение, съгласно: Заповед № 458 / 16.3.2020 г. При отсъствие на преподавателя за деня, учебния час се приема за свободен. Заниманията ще имат облекчен характер, но и ще следват учебната програма на класа.

Екипната работа е гаранция за успеха и благоденствието ни!

Бъдете здрави и спокойни!

Д. Шошова, директор