Помагаме с ушиване на предпазни маски

Помагаме с ушиване на предпазни маски

инж. Джина Бонева-  учител   „професионална подготовка“ и лице по ЗБУТ в ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“,   подема инициативата на РУО – София- град за ушиване на предпазни маски за медиатори, експерти и учители. Да бъдем съпричастни! Да бъдем здрави!