УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ НА ФОКУС

УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ НА ФОКУС

IX -та национална среща ”УЧИЛИЩНИТЕ  БИБЛИОТЕКИ  НА ФОКУС”

се състоя в началото на месец март 2020 г.  в  РБ „Пенчо Славейков”, гр. Варна.  

Людмила Иванова – библиотекар в ПГД“Елисавета Вазова“е един от организаторите на срещата,

и заедно с колеги  от НСУБ към ББИА представи  „Училищните библиотеки в партньорство с държавни институции. “  

Официални гости на събитието бяха г-жа Емилия Милкова, народен представител , Комисия по културата и медиите 

и Комисия по политиките за българите в чужбина и г-жа Калчева – директор на  РБ „Пенчо Славейков”, гр.Варна, 

които откриха събитието и получиха уникални творби изработени от наши ученици от 10б клас с преподавател Любомира Коларова.