Поздравления за учениците, приети в ПГД “ Ел. Вазова“ на I етап на класирането

Поздравления за учениците, приети в ПГД “ Ел. Вазова“ на I етап на класирането

Уважаеми бъдещи осмокласници и родители! Поздравления за успешното класиране! Списък на приетите ученици вижте тук ! Заповядайте да се запишете при нас или да подадете заявление за участие във втория етап на класиранията на 14.07- 16.07. 20г. вкл. от 08- 18 ч.  ! При ЗАПИСВАНЕ в сградата на Професионална гимназия по дизайн „ Елисавета Вазова“, ул. „Балша“ 2 се подават следните документи:
 оригинал на свидетелство за завършено основно образование
 служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО
 оригинал на медицинско свидетелство
 на място се попълва набор от документи, информацията, от които е необходима в процеса на обучение

С пожелание за здраве и успехи! Д. Шошова, директор