Поздравления за учениците,приети на II етап на класирането

Поздравления за учениците,приети на II етап на класирането

Списък на приетите ученици на второ класиране! Поздравления! Заповядайте да се запишете при нас до 22.07.2020г. вкл. от 08- 18 ч.  ! При ЗАПИСВАНЕ в сградата на Професионална гимназия по дизайн „ Елисавета Вазова“, ул. „Балша“ 2 се подават следните документи:
 оригинал на свидетелство за завършено основно образование
 оригинал на медицинско свидетелство
 на място се попълва набор от документи, информацията, от които е необходима в процеса на обучение

ВАЖНО! Напомняме на всички заинтересовани, че при предстоящото подаване на заявления за участие в третия етап на класирането, ПГД “ Ел. Вазова“ е училище- гнездо, където екипът с удоволствие и професионализъм ще  помогне при подаване на он- лайн заявленията от 24.07. до  27.07. 2020 г. вкл.

С пожелание за здраве и успехи! Д. Шошова, директор