Свободни места за четвърто класиране

Свободни места за четвърто класиране

Свободни места за четвърто класиране:
Моден дизайн – ФЕ 1227 професионална 2
Интериорен дизайн- НЕ 1290 професионална 1
Интериорен дизайн – ИтЕ 1292 професионална 1
Графичен дизайн – АЕ 1294 професионална 1
Рекламна графика – АЕ 1296 професионална 1
 1. Обявяване на свободните места за IV класиране (след трето класиране) на сайта на
  гимназията и на видно мясо в сградата на училището – 04.08.2020г.
  2. Подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ за участие в четвърто класиране – 05.08.2020 г. от
  09.00 ч. до 17,00 ч. в канцеларията на училището с входящ номер.
  Необходими документи:
   Заявления до директора на ПГД „ Ел. Вазова“ (по образец на място)
   Свидетелство за основно образование
   Служебна бележка с резултатите от НВО за уч. 2019/20г.
  3. Обявяване на резултатите от четвърто класиране – 06.08.2020 г. след 1500ч..
  на официалния сайт на Гимназията, секции НОВИНИ и ПРИЕМ, и на видно място в
  училището.
  4. Записване на класираните ученици – 07. 08. 2020 г. от 09.00 ч. до 17,00 ч.,
  в канцеларията на училището
  Необходими документи:
   Заявления до директора (по образец на място);
   Свидетелство за основно образование (оригинал);
   Медицинско свидетелство (оригинал).

Успех на всички ученици!!!