Приети ученици след четвърти етап на класирането

Приети ученици след четвърти етап на класирането

Уважаеми бъдещи осмокласници! Уважаеми родители! Поздравления на приетите ученици (протокол на председателя на комисията) след четвъртия етап на класирането. Моля да се запишете на място, в Гимназията на 07.08.20г.( петък) от 09.00ч. до 17.00ч. При неявяване на  приетия ученик/чка да се запише на посочената дата, мястото се губи и се предоставя възможност на следващ в класацията кандидат.