Родителска среща във виртуална среда 27.10.20г. и 28.10.20г.

Родителска среща във виртуална среда 27.10.20г. и 28.10.20г.

Уважаеми родители/настойници! Във връзка със спазването на всички проривоепидемични мерки и съобразно Заповед №  РД-01-609/21.10.2020г. на министъра на здравеопазването, ви уведомяваме, че на 27.10.20г. и 28.10.20г. от 18.30ч. ще се проведат родителски срещи във виртуална среда. Всички педагогически специалисти ще представят своите електронни визитки, където ще можете да се запознаете с професионалната им квалификация/ качества/ умения, както и с изискванията им към учениците в учебно- възпитателния процес. Подробности за предстоящата среща на всяка отделна паралелка, както и електронните визитки на учителите, ще бъдат публикувани до вас в срок -27.10.20г. от класния ръководител в ел. дневник ШКОЛО.

„Гордея се с учениците ни и с благодарност за вашата отговорност и подкрепа в тези трудни дни  за системата на българското образование!“/ Даниела Шошова, директор