16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

През 1996 г.  Общото събрание на ООН призовава страните членки да почитат на тази дата толерантността и да разпространяват идеята за разбирателство между народите. Преди това на 16 ноември 1995 г. страните членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. По този начин се поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот,
отричането на дискриминацията.  Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Толерантността се основава и на свободата на съзнанието. С крилатата фраза „Най-високият резултат от образованието е толерантността“ американската писателка Хелън Келер ни показва значението на толерантността като позитивно взаимоотношение между хората.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, подготвена от Христина Величкова, педагогически съветник за учениците, родителите/настойници и екипа на ПГД “ Ел. Вазова“ .