Продължава ОРЕС до 21.12.2020г. …

Продължава ОРЕС до 21.12.2020г. …

Уважаеми учители, ученици и родители/ настойници!

Във връзка с усложнената пандемична (COVID 19) обстановка в страната, съгласно  заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването  , заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и заповед № 156 / 27.11.2020г. на директора на училището, обучението на учениците в ПГД “ Ел. Вазова“ от VIII- XII клас продължава като обучение от разстояние в електронна среда ( ОРЕС) до 21.12.2020г. За инфо и въпроси във връзка с ОРЕС можете да се обърнете към класен ръководител и/или към управленския екип на Гимназията (директор, зам. директор, техн. организатор).  

Желая здраве и успех на всички! Да бъдем отговорни и дисциплинирани! Гордея се и с благодарност за ползотворното ни сътрудничество, подкрепа и професионализъм от всички участници в училищната общност- учители, ученици, родители/настойници, административно- обслужващ персонал!

Д. Шошова, директор