ЧАСТИЧНО възобновяване на учебния процес в реална среда

ЧАСТИЧНО възобновяване на учебния процес в реална среда

Мили ученици от XI и  XII клас ! Уважаеми родители!

Съгласно изпълнение на  Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 238/ 15.01.2021г. на директора на училището при спазване на всички епидемични мерки се възобновява частично присъствената форма на обучение в сградата на училището ( ул. Балша и/или учебна база на Дим. Петков) за учениците от XI и XII клас за  дните, в които са съсредоточени учебните им часове по учебна/производствена практика по  график и при спазване на седмичното учебно разписание за периода от 18.01.21г.

„Бъдете ЗДРАВИ и успех при завършването на първия срок на уч. 2020/21год.!“ Д. Шошова, директор