Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” – 2021 г.

Всички материали за конкурса са публикувани на електронната страница на Министерство на образованието и науката в секция „Конкурси“ и на официалния сайт на РУО- София- град, секция Служебна кореспонденция 

http://ruo-sofia-grad.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb/