Усложнена епидемична обстановка – ОРЕС за периода 22.03.21 до 31.03.21г.

Усложнена епидемична обстановка – ОРЕС за периода 22.03.21 до 31.03.21г.

Уведомяваме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, директорът на ПГД ” Ел. Вазова” измени заповед № 366/  11.03.2021г., в която се регламентират правата и  задължениията на всички участници в учебно- възпитателния процес и съгласно  Заповед № РД09-747/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката  промени  периода на  работа и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 22.03.21 до 31.03.21г. Седмичното разписание не се променя; часовете в ОРЕС се провеждат при спазване на дисциплина, отразяване на отсъствия и поставяне на количествени оценки/ качествени забележки. Съгл. ПДУ всички отговорно и съвестно да изпълняват своите задължения, като не се нарушават законовите и моралните им права.

“ Бъдете здрави, отговорни и с положителната нагласа, че по- доброто предстои!“ Д. Шошова, директор