Хибридно обучение за периода 12.04- 29.04.2021г.

Хибридно обучение за периода 12.04- 29.04.2021г.

Уважаеми учители и родители/ настойници! Мили ученици!

Ръководството на ПГД “ Ел. Вазова ви уведомявам, че се възобновява присъствената форма на обучение  в ПГД “ Ел. Вазова“ и се възприема хибридния  вариант на провеждане на учебно-възпитателния процес т.е. редуват се присъствена форма с обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за ученици и учители по утвърден график съгл. заповед № 433/09.04.2021 г. на директора на училището, издадена  на основание заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката. 
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ на графика– в присъствена среда :

–       от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.:

  • VIII и X клас
  • XII клас- УП по график : XII А клас – сряда и четвъртък – уч. база Д. Петков; 
                                                     XII  Б клас – понеделник –  основна уч. сграда

– 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.:

  • IX  и XII клас

ЗАБ. За периода 12.04.- 29.04.2021г. всички останали ученици продължават учебно- възпитателния процес в  ОРЕС.

С пожелание за здраве и успехи!