ЧЕСТИТ 3 МАРТ!

Обръщение на директора на училището :
„Мили ученици! Уважаеми педагогически специалисти и родители/ настойници!
В навечерието на 3 март- Националния празник на Р България бих искала да поздравя цялата училищна общност с пожелания за здраве и мирни дни, споделяйки с всички вас радостта и гордостта от получената обща оценка, отразена в доклада на инспектиращия екип от Националния инспекторат по образования, с директор г-жа Анелия Андреева и ръководител- екип – г-жа Румяна Гьорева, а именно максималната стойност на качествената оценка при възможните (незадоволителна, задоволителна, добра и много добра) – МНОГО ДОБРА! Благодаря на всички за отговорното отношение в едномесечния процес при етапите на инспектирането.
Отново доказахме, че само ЗАЕДНО и в ЕКИП, можем да постигаме най- доброто за нашите ученици, които са в центъра на образователно- възпитателния и творчески процес, които са в нашите умове и сърца, за които всеотдайно и всекидневно се раздаваме!
С вярата, че сме поели в правилната посока и продължаваме напред, усъвършенствайки се и покорявайки нови върхове!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ЧЕСТИТА увовлетворяваща ни най- добра „МНОГО ДОБРА“ оценка!
С поздрав и уважение към всички, с чувство на гордост и удовлетвореност:
Д. Шошова, директор
Специален поздрав https://www.youtube.com/watch?v=X7R3PHya2ug