Конкурс „Знак за качество“- отличие за училището ни

Конкурс „Знак за качество“- отличие за училището ни

Място сред най- добрите за ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“ в конкурса на НИО “ Знак за качество“, след успешно реализиран процес по  инспектирането ( уч. 2021/22г.) и постигната максимална оценка “ МНОГО ДОБЪР“. Заслужено отличие за директора, ръководния състав и педагогическите специалисти по отношение на  управлението и образователения процес в Гимназията. С благодарност за тази оценка и към учениците, и техните родители, както и към Началника и екипа на РУО- София- град!  За конкурса, представянето на училището и още, прочетете тук…