С благодарност към възхитителната д-р Лилия Стоянова, директор на 7 СУ „Кузман Шапкарев“ гр. Благоевград, която съумя да съчетае в курса на обучението полезното с приятното; показа ни атестирането като процес на себеуважение и израстването ни като личности и професионалисти.

Тема: «АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ» И «САМООЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО».

Дата, място и брой кредити на присъственото обучение: 15-16 октомври 2022 год.;  ПГ по ДИЗАЙН „ Ел. Вазова“ , гр. София; 2 квалификационни кредити

Обучител: „МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ“ ЕООД