Класирани за национален кръг на олимпиадата по…

Класирани за национален кръг на олимпиадата по…

Отново повод за гордост!!! За първи път такива високи постижения за учениците ни при участието им в езикови олимпиади…
Поздравления за отличното представяне на олимпиадата (областен и класирането за национален кръг) по:
*** АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – за Ния Иванова, 9 клас, спец. Рекламна графика с 94,5/100т. Достойно представяне и за Яна Микова, 10 кл., спец. Графичен дизайн (81,5/100т.)
*** ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – за Виктория Петрова, 9кл., спец. Интериорен дизайн с 88/100т.; Биляна Стоилова, 9кл., спец. Интериорен дизайн с 86/100т. Достойно представяне и за Иванна (83/100т.) и Ема (72/100т.) , 9 кл., спец. Интериорен дизайн.
Поздравления и за техните езикови преподаватели- Галина Йотова, учител Ит. Е; К. Ноткова и Г. Алексиева, учители по АЕ
Да пожелаем успех на талантливите ни бъдещи дизайнери в покоряването на езиковите висини!