Квалификация „Обучение за обучители“ от Патентното ведомство

Квалификация „Обучение за обучители“ от Патентното ведомство

Румяна Антова – старши учител по Професионална подготовка и Елица Кръстева – педагогически съветник- квалифицирани и сертифицирани от Патентното ведомство в „Обучение за обучители“, проведено по силата на Договор за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. ПОЗДРАВЛЕНИЯ и още много бъдещи успехи!