XVIII Международна научна конференция Устойчиво развитие

XVIII Международна научна конференция Устойчиво развитие

Поздравления за г-жа Румяна Антова, ст. учител ПП за участието в XVIII Международна научна конференция Устойчиво развитие – Кръгова икономика, Критични инфраструктури, Зелен преход с финансовата подкрепа на ФНИ, проведена в периода 18 – 20 май 2023 г., с доклад на тема: „Индексът за човешко развитие и ролята на образованието за постигане на устойчивост“