Какво да направя след като излязат резултатите от класирането след 7 клас за уч. 2023/24г. !!!

Какво да направя след като излязат резултатите от класирането след 7 клас за уч. 2023/24г. !!!

До 12 юли ще видите подредбата от първо класиране!

  1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 13.07.2023г. до 17.07.2023г. вкл. (без събота и неделя).

В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

  1. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 17.07.2023 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – на 20,21 или 24.07.2023г. вкл.

  1. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2023г. до 27.07.2023г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ.

В заявлението желанията се подреждат съобразно

останалите свободни места в паралелките за този етап.

  1. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.
  2. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици – на 1 и 2. 08.2023г. вкл.
  3. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 04.08.2023 год.
  4. Следва четвърто класиране с подаване на ново заявление и посочване на желанията, само за свободните места, като това е на 7 и 8 август. Записването е на 11 и 14 август.

8.Попълването на незаетите места в паралелките след четвърти етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 11.09.2023 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.