Първи вътрешноучилищен конкурс „Моето училище“

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ обявява вътрешноучилищен конкурс за рисунка, плакат, видео и литературна творба на тема „Моето училище“ по случай патронния празник на Гимназията – 4 декември.

Всеки ученик на Гимназията може да участва като изпрати своя авторска творба на тема, свързана с училищния живот в ПГД „Елисавета Вазова“, патрона на училището и т.н..

Регламент на конкурса