Културно-образователна среща с катедра „Германистика и скандинавистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“

Културно-образователна среща с катедра „Германистика и скандинавистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“

На 24.11.2023 г. в ПГД „ Елисавета Вазова“ се състоя културно-образователна среща между катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и учениците от Гимназията, които изучават немски като първи чужд език.
От страна на СУ присъстваха доц. дфн. Мария Ендрева – ръководител на катедрата по германистика, гл. асистент д-р Деница Димитрова и Жаклин Дибала от Германия, представител на Германската служба за академичен обмен – DAAD.
Гостите от СУ бяха сърдечно приветствани от учениците на немски език. След това доц. д-р Мария Ендрева представи презентация на тема: „Защо да изучаваме немски език?“ В представянето беше разгледана ролята на Германия като икономика и култура, както и възможностите за кариерно развитие на младежи, които владеят немски език. Атмосферата беше дружелюбна и комуникативна.
След края на срещата учениците изразиха задоволството си от презентацията и от новите неща, които научиха за възможностите, които съществуват пред тях.