Г-жа Даниела Шошова, директор на Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, успешно защити и получи своята диплома за I ПКС по „Управление на образованито“.

Г-жа Даниела Шошова, директор на Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, успешно защити и получи своята диплома за I ПКС по „Управление на образованито“.

На 11.01.2024 г. на официална церемония в СУ „Св. Климент Охридски“, на която присъства ръководството на ДИУУ, както и г-жа Янка Такева, Председател на СБУ, бяха връчени дипломите на успешно защитилите I ПКС.
Гордеем се, че сред отличниците бе директорът на нашата гимназия – г-жа Даниела Шошова, която получи отлична оценка на защитата на своята разработка по „Управление на образованието“.
Сърдечно благодарим на г-жа Шошова за примера, който дава на учениците и на екипа на училището всеки ден – упорит труд, старание и сърце винаги водят до успех!