Организация на учебния процес на 10 юни и 12 юни

Организация на учебния процес на 10 юни и 12 юни

 1. Промяна в организацията на УВП на 10.06.2024 г. (понеделник) – НВО 10 клас – БЕЛ
 • 11:00 ч. провеждане на НВО – БЕЛ за учениците от 10 А, Б, В, Г, Д клас
 • 13:45 ч. начало на учебните занятия (втора смяна) за всички ученици от 8 до 11 клас при следния график в организацията на учебния ден:
 1. 13.45 –  14.25  / 5 /
 2. 14.30 –  15.10  / 10 /
 3. 15.20 –  16.00  / 20 /
 4. 16.20 –  17.00  / 10 /
 5. 17.10 –  17.50  / 5 /
 6. 17.55 –  18.35  / 5 /
 7. 18.40 –  19.20ч

  2. Промяна в организацията на УВП на 12.06.2024 г. (сряда) – НВО 10 клас – МАТЕМАТИКА

 • 08:00 ч. провеждане на НВО – Математика за учениците от 10 А, Б, В, Г, Д клас
 • 11:00 ч. начало на учебните занятия (втора смяна) за всички ученици от 8 до 11 клас при следния график в организацията на учебния ден:
 1. 11.00 –  11.40  / 5 /
 2. 11.45 –  12.25  / 10 /
 3. 12.35 –  13.15  / 20 /
 4. 13.35 –  14.15  / 10 /
 5. 14.25 –  15.05  / 5 /
 6. 15.10 –  15.50  / 5 /
 7. 15.55 –  16.35 ч.