Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ е училище – гнездо!

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ е училище – гнездо!

Уважаеми родители/настойници, скъпи седмокласници!
На 8, 9 и 10 юли 2024 година, екипът на Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ ще е на Ваше разположение за съдействие и консултиране, във връзка с дейностите по електронно подаване на документите в системата за прием.
Заповядайте в сградата на гимназията – ул. Балша №2!