Креативен дух и ентусиазъм в ПГД

Креативен дух и ентусиазъм в ПГД

С гордост искаме да споделим, че нашите талантливи ученици от 11. клас, спец. „Графичен дизайн“, по собствена инициатива създадоха и реализираха дизайн на външната врата на едно от ателиетата ни!
Креативен дух и ентусиазъм доведоха до истинско произведение на изкуството, което краси училището ни и вдъхновява всички нас. Вратите вече не са просто входове, а магически портали към света на въображението и творчеството!
Благодарим на единадесетокласниците за самоинициативата, труда и таланта! Вие сте наша гордост и пример за всички!