Квалификация

Учителите по природни науки от ПГ по Дизайн „Елисавета Вазова“ – д- р Галя Аралова (главен учител, ХООС ), Даниела Маринова (ст. учител по биология и ЗО) и Ралица Ранчова (ст. учител по физика и астрономия) взеха участие във II Национална училищна Конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“ 2023 г. Учители- специалисти споделиха своя опит и дадоха за пример работещи механизми, добри практики и методики в обучението на ученици по природните науки.
Отлична практика в обучението по химия и ООС беше представена от д-р Галя Аралова – „STEAM образователни продукти по химия на ученици от IX клас от дизайнерските специалности, които се използват в обучението по предмета.“ С благодарност към колегията за участието и достойното представяне на форума! И с пожелания за още много бъдещи успехи!
март 27, 2023

II НУК „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“ 2023 г.

Учителите по природни науки от ПГ по Дизайн „Елисавета Вазова“ – д- р Галя Аралова (главен учител, ХООС ), Даниела Маринова (ст. учител по биология и […]
март 9, 2023

Прилагане на STEAM обучението по природни науки и екология

На 28.02.2023 г. в STEAM центъра на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” се проведе организирано от РУО София-град обучение на учители по природни науки […]
декември 9, 2022

Вътрешноинстуционална квалификация

Основната мотивация за създаване на проект „Еразъм+ D-vet” са предизвикателствата, пред които е изправена образователната система у нас и в Европа. Живеем в глобален и технологичен […]
ноември 25, 2022

Учители с квалификация по „Виртуална реалност”

Училището ни е отворено към иновациите и включването на образователни технологии в учебните часове и практическите занятия. диз. Камелия Бисолнакова и д-р Биляна Стоименова, учители по […]