Квалификация

В периода 30.10.- 01.11.23г. с продължителност 16 часа в присъствена форма и с присъждане на 1 квалификационен кредит се проведе обучение на педагогическите специалисти  на  тема „Решаване на конфликти (медиация), взимане на решения и ефективни методи за управление“, одобрена и включена в Информационния регистър на МОН с програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Темата е по Плана за квалификацията за учебната 2023/24 год. 

 

декември 14, 2023

Кредитно- квалификационно обучение „Решаване на конфликти (медиация), взимане на решения и ефективни методи за управление“.

В периода 30.10.- 01.11.23г. с продължителност 16 часа в присъствена форма и с присъждане на 1 квалификационен кредит се проведе обучение на педагогическите специалисти  на  тема […]
ноември 19, 2023

Практически семинар за учители “Въведение в изкуствения интелект и Chat GPT”

Въведение в изкуствения интелект и Chat GPT и ролята му в образователния процес. На 18 ноември 2023 г. в сградата Site Ground в София се проведе […]
ноември 9, 2023

Участие в национална среща на тема „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

📌 На 9 ноември 2023 г., в зала „Максима“ на Университет за национално и световно стопанство, директорът на Гимназията, г-жа Шошова, взе участие в национална среща […]
ноември 5, 2023

Обучение на РААБЕ – Заедно за качество в образованието

На 27.10.2023г. директорът на Гимназията се включи в обучение по НП „Квалификация“ с директори и зам. директори на столични образователни институции , организирано като част от […]