Квалификация

Свидетели сме на огромна дигитализация в образованието, но все още не виждаме иновации в изпитите и проверката на знания. Участие в обучението взе г-жа Даниела Касапинова, ст. учител по ИТ и математика.
В семинара научихме защо тези иновации изостават и защо е важно да се случат – от повишаване на продуктивността на учителите, до покачването на успеха на учениците и намаляване на преписването.
май 14, 2024

Участие в обучение „Дигитализиране на оценяването в училище“

Свидетели сме на огромна дигитализация в образованието, но все още не виждаме иновации в изпитите и проверката на знания. Участие в обучението взе г-жа Даниела Касапинова, […]
май 13, 2024

Участие в уебинар PISA 2025, организиран от МОН

Във връзка с предстоящото изследване PISA 2025, в което основна оценявана област ще бъдат природните науки, Министерството на образованието и науката организира уебинари за учители по […]
май 13, 2024

Обучение – оценяване и самооценка – ключови умения в процеса на обучение.

Оценяване и самооценяване – ключови умения в процеса на обучение. Участие в обучението взе г-жа Даниела Маринова, ст. учител по биология и ЗО в ПГД „Елисавета […]
май 13, 2024

Участие в „1 УЧЕБЕН ЧАС С КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП“

Обучение на тема „Обучението по проекти – идеи и вдъхновение за учителя“ – творческата дискусионна среща на живо 1 учебен час с „Клет България“ за учителите […]